Terminal Locations
   WGM Adair Shuttle Mon (12/4) 7am-4pm
Tue-Thur (12/5-12/7) 7am-3pm
Friday (12/8) TBD
   ADM (Havana) Mon-Fri 7am-4pm
   Bartlett Grain Mon-Fri 7am-9pm
   Big River (Galva) Mon-Fri 7am-4pm
   Cargill (Havana) Mon-Fri 7am-4pm
   Cargill (Frederick) Mon-Fri 7am-4pm
   Cargill (Beardstown) Mon-Fri 7am-4pm
   Cargill (Meredosia) Mon-Fri 7am-4pm
   CHS (Havana)
   (Imperial Valley Terminal)
Mon-Fri (11/27-12/1) 7am-4pm (corn & beans)
Mon-Fri (12/4-12/8) 7am-5pm (corn & beans)
   CHS (Beardstown)
   (American Inland Port)
Fri (12/1) Closed
Mon-Fri (12/4-12/8) 7am-4pm (corn & beans)
   ICP Thu (11/30) Closed
Fri (12/1) Closed
Mon (12/4) Closed
   Alto (Pacific) Thu (11/30) 6am-4pm
Fri (12/1) 6am-2pm
Mon (12/4) 6am-4pm

Western Grain Marketing Locations
   Arenzville Mon-Fri 7am-4pm
   Atterberry Mon-Fri 7am-4pm
   Biggs Mon-Fri 7am-4pm
   Bluff Springs Mon-Fri 7am-4pm
   Camden Mon-Fri 7am-4pm
   Chandlerville Mon-Fri 7am-4pm
   Chapin Closed for season. Call Prentice office.
   Easton Closed for season. Call Biggs office.
   Fairview Mon-Fri 7am-4pm
   Fiatt Mon-Fri 7am-4pm
   Hermon Mon-Fri 7am-4pm
   Knoxville Mon-Fri 7am-4pm
   Macomb Closed for season. Call Adair office.
   Mt. Sterling Mon-Fri 7am-4pm
   Philadelphia Closed for season. Call Prentice office.
   Prentice Mon-Fri 7am-4pm
   Rapatee Mon-Fri 7am-4pm
   Rushville Mon-Fri 7am-4pm
   Tallula Closed for season. Call Prentice office.
   Virginia Mon-Fri 7am-4pm